You are currently viewing Какви икономически мерки предприеха страните?

Какви икономически мерки предприеха страните?

Време за четене: 7 минути

Нека сравним част от икономическите мерки.

През последните няколко седмици събирахме информация относно това какви икономически мерки предприемат различните държави по-света. Ще разгледаме „няколко“ схеми предприети от страните.

Ще обърнем внимание на мерките, които са взели държави като Германия, Франция и Турция – част от т.нар. Велики сили. След това ще разгледаме и държави като Румъния, Сърбия и Гърция – близки по икономически показатели с България.

Важно е да се отбележи, че обръщаме внимание за помощта, която се оказва само за частта с работниците. Какви спасителни планове предвиждат за компаниите и какви са мерките, ще разгледаме в друга публикация.

Германия

Икономически мерки


Федералната република ще отдели над 750 млрд. евро за подпомагане на бизнеса. Целта на правителство е да спаси възможно най-много компании и да не допусне фалирането им. Всеки един работодател ще има възможността да се възползва от помощта, която е определена от Бундестага и ще в продължение до 3 месеца (с опция за увеличение до 6 месеца). Влиза в сила от 01.03.2020 г.

Каква е помощта към бизнеса за служителите?

Всяка една компания, която е застрашена да изгуби 10 % от работниците има право да кандидатства за помощ от Бундестага, като са включени и сезонните/временните работници. Компанията ще получи до 60% от нетното възнаграждение, а за родители – 67%, също държавата поема абсолютно всички данъци и осигуровки. [1]  [2]   Има и възможност за колективни споразумения, които ще изплатят до 90% от загубеното нетно възнаграждение, което ще бъде покрито от държавата.[3] Важно е да се отбележи, че засегнатите не трябва да трупат минус часове, за да могат да им бъдат изплатени помощите.
Компаниите могат да се възползват, ако отчетат моментален ефект от последствията на COVID-19.

Франция

Икономически мерки

Френският президент Макрон обяви спасителен пакет в размер на до 300 млрд. евро. По-този начин френското правителство ще подпомогне бизнеса и работниците в държавата. Целта – минимизираме на последствията от COVID-19 и намаляване на хора, останали без работа.

Каква е помощта към бизнеса спрямо служителите?

Работодателят ще получи до 84% от предходно нетно възнаграждение на служителя, като той ще се задължи да покрие получаващата се разлика. Друго, което се включва, е че работникът ще получи покритие до 4,5 пъти от минималното възнаграждение, като разликата отново ще се покрива от работодателя. Всички възнаграждения по описаната схема, ще бъдат освободени от социални данъци и такси.[4][5] Схемата предвижда и възможност за включване на работодатели, които са намалили работното време на работниците или са спрели изцяло работната си дейност. За конкретни примери и изчисления, моля да посетите цитираните източници. Продължителността на мерките е 6-12 месеца.[6]

Турция

Икономически мерки

Турският президент Ердоган обяви, че правителството ще подсигури финансова помощ в размер на 15,4 млрд. долара за бизнеса в борбата срещу последствията от COVID-19.

Каква е помощта към бизнеса за служителите?

Турското правителство посочва, че към 20.04.20 г., към тях са се обърнали 260 хил. работодатели, които са засегнати от пандемията, като в тях работят над 3 млн. работници. Посочват, че близо 40 % от заявилите помощ са компании от производството, 15 % са търговците на дребно, 12 % са хотелиери и хранителни компании, 6% са образователни и 27 % от различни други сектори.

Правителствените помощти включват 60 % изплащане от брутното възнаграждение и ще са в период от 3 месеца. Условието, което се изисква към работника е да е работил поне 60 дни в компанията и да има заплатени осигуровки за последните 450 дни през последните 3 години. [7]

В продължение на 12 месеца ще бъдат изплащани допълнителни 11$ месечно на човек, обхващайки около 7,8 млн. души, които взимат минималното възнаграждение в страната.

Турското министерство на труда и социалната ще преведе по 144$ на 4,4 млн. домакинства в нужда.[8]

Увеличава се и минималната пенсия в страната и тя става 233$.

Гърция

Икономически мерки

Европейската комисия одобри спасителен план за Гърция в размер на 2 млрд. евро. Отново целта на гръцкото правителство е да успее да подпомогне бизнеса и работниците, като намали последиците от COVID-19..

Каква е помощта към бизнеса за служителите?

Гръцкото правителство отпуска 800 евро на всеки работник, който работи в компания, която е засегната от COVID-19. Осигуровките и данъците върху тези 800 евро са напълно покрити от държавата. Парите са предназначение в периода до 31.04.2020 г.. Гръцката схема за действие е определила два вида бизнеси:

  1. Спрели работа по нареждане на държавата (хотели, ресторанти и т.н);
  2. Компании, които са индиректно засегнати от COVID-19.

При работник, които е засегнат от #коронавирус-а, през първата година на работа се изплаща половината месечно възнаграждение, а работник, който има стаж над 1 г.  се изплаща цяло месечно възнаграждение.

Друго, което прави силно впечатление е, че гръцкото правителство въвежда мярка, която е насочена към наемите на работници, чиито месторабота е засегната от кризата, а именно плащане на 40% от месечния наем за месеците Март и Април.[9]

Прави впечатление, че гръцкото правителство намалява данъците за специфични продуцкии на 6% от 24%. Спира плащането на данъци за 4 месеца и осигуровките за м. 02 и 03, като поддържат назначените и не правят съкращения.[10][11]

Румъния

ЕК одобри спасителен пакет в размер на 3,3 млрд. евро за Румъния. Основната цел – спасяване на малкия и средния бизнес, чрез отпускане на безлихвени заеми и аванс в започването на изплащането им.

Каква е помощта към бизнеса за служителите?

Всеки един работодател ще получи до 75% от основното възнаграждение на работника, но не повече от 75 % от средно брутната работна заплата в страната. Румънското правителство предвижда платена отпуска за един от родителите.[12][13] Отново се определят два вида засегнати компании:

  1. Спрели работа по нареждане на държавата (хотели, ресторанти и т.н.
  2. Компании, които са индиректно засегнати от COVID-19.

Заплащането на данъците и осигуровките за месеците април и март ще бъдат отложени до 25.06.2020 г..

Сърбия

Сръбското правителство с начело на Вучич предвиждат да освободят средства в размер на 5,1 млрд. евро за борба с икономическите последствия от COVID-19. Предприемат се спасителни мерки както за големи предприятия, така и за малкия и среден бизнес в страната. [14]

Каква е помощта към бизнеса за служителите?

Компаниите, които са засегнати от последствията на настъпилата криза се разделят в две категории и обхващат периода преди 15.03 и периода 15.03 – 10.04. :

  1. Компании, които не са освободили повече от 10% от работната си сила (в периода 15.03 – 10.04);
  2. Компании, които са спрели временно работния процес преди въвеждане на извънредното положение. (преди 15.03.)[15]

Помощта, която се отпуска, е в размер на една минимална работна заплата. След получаване на помощта, се задължават да не освобождават служители в период от 3 месеца след получаване на последната помощ. Сръбското правителство разделя работодателите на два вида – микро, малък, среден бизнес и предприемачи, които плащат данък върху реалния доход. Тази помощ ще засегне общо 900 хил. служителя.

Втората категория са служителите на големите компании, които са засегнати от заповедта на правителството. Те ще получат 50 % от нетното си възнаграждение.  Нещо, което прави впечатление е еднократната помощ в размер на 100€ за всеки пълнолетен гражданин на Сърбия. Идеята е за стимулиране на вътрешния пазар. Важно е, да се посочи, че дават отсрочка за заплащане на данък върху заплатите и социалните осигуровки. Тук правителството не поема тежестта.

България

Икономически мерки

Българското правителство анонсира схемата 60/40, която претърпя доста промени във времето. Към днешна дата (22.04.2020 г.) работодателите, които могат да кандидатстват по схемата 60/40 трябва да са преустановили дейността на предприятието си, да са затворили част от него или да са преминали на непълно работно време. Работодателите се разделят на две категории[16]:

  1. Те са преустановили работата си или част от работата е намалена заради Закона за извънредно положение;
  2. Това са тези, които са решили сами да издадат заповед за преустановяване на дейности или част от нея да бъде намалена. Също, те трябва да декларират намалени приходи с не по-малко от 20 на 100 от същия период миналата година;

Каква е помощта към бизнеса за служителите?

Държавата предвижда да поеме 60 % от нетното възнаграждение, да поеме и заплащането на осигуровките от страна на работодателя. Останалите 40 % от нетното възнаграждение се изплащат от работодателя, а работникът изплаща останалата част от осигуровките, както при стандартни условия.[17] Друго, което предвижда държавата за хората, които са самонаети или са в неплатен отпуск, е да се възползват от безлихвени заеми в размер до 1500 лв. в продължение на 3 месеца. Като гратисният период, които ще получат длъжниците, ще бъде до 3 години, като има възможност да се увеличи и до 5 години, а срокът за погасяване ще бъде 10 години.  
Отделно държавата отпуска 375 лв. еднократна помощ за родители в неплатен отпуск. [18]

Изводите ги оставяме на теб

От всички посочени примери, можем да стигнем до извода, че мерките, които предприема българското правителство, са релевантни на тези, които се предприемат от посочените страни.

Много други въпроси биха се появили, дали схемата 60 на 40 ще работи за всички еднакво или за определи работодатели. Има много пробойни в нещата, които са предложени. Пример за такова е доказването на намаления приход от 20%. За хотелиери и ресторантьори със сигурност би било лесно доказуемо, докато производители на различни части може и да не успеят да се впишат в това изискване.

Целта е да покажем как различните държави се справят с последствията от настъпилите неблагоприятни събития.

P.S.: Възможно е да има допуснати грешки по-време на превода от различни източници.

P.S. 2: Нашето мнение за последствията от COVID-19, може да откриете тук: https://pomisli.bg/ikonomicheska-kriza-sled-covid-19/

Източници:


[1] http://knowledge.freshfields.com/en/Global/r/4118/short-time_work_and_short-time_allowances_in_germany

[2] https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/erleichtertes-kurzarbeitergeld.html

[3] https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-03/Covid_19%20-%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%20.pdf

[4] https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel

[5] https://www.activpayroll.com/news-articles/france-partial-activity-scheme-during-covid-19

[6] https://www.whitecase.com/publications/alert/corona-pandemia-partial-reduction-activity-france

[7] https://www.dailysabah.com/business/economy/stimulus-package-shields-public-from-pandemic-as-turkey-charts-own-path-to-protect-economy

[8] https://www.aa.com.tr/en/economy/turkeys-economic-stability-package-acts-like-shield-against-pandemic/1800889

[9] https://www.ey.com/en_gr/tax/tax-alerts/covid-19-greece–new-measures-for-the-safeguard-of-the-labor-mar

[10] https://www.rsm.global/greece/news/covid-19-supporting-measures-greek-business-and-employees-due-covid-19

[11] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_591

[12] https://www.romania-insider.com/coronavirus-romania-government-economic-measures

[13] https://lege5.ro/Gratuit/gm3dkmjvgu3a/hotararea-nr-217-2020-pentru-aplicarea-prevederilor-legii-nr-19-2020-privind-acordarea-unor-zile-libere-parintilor-pentru-supravegherea-copiilor-in-situatia-inchiderii-temporare-a-unitatilor-de-invata

[14] https://www.serbianmonitor.com/en/package-of-economic-measures-presented/

[15] https://www.karanovicpartners.com/news/serbia-adopts-tax-and-financial-regulation-to-help-the-economy-during-the-covid-19-outbreak/

[16] https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/04/09/4052349_za_kogo_vsushtnost_e_shemata_6040/

[17] https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/04/14/4054338_kratuk_pregled_na_miarkata_6040_za_stimulirane/

[18] https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1977&lang=