Помисли!Бг беше създаден през годината, която преобърна света – 2020. Екипът зад Помисли!Бг намира допирна точка в идеята, която представялва, а именно да се изразят различни мнения и позиции по обществени и политически теми.

Основна посока на екипа е да следва безпристрастието и да се води единствено от интереса на България, подобряване на общественото положение, привличане и създаване на общество от критично мислещи читатели. Изразяването на различни позиции е присъщо за демократичните общества, но винаги основния интерес е за по-доброто благополучие на Родината.

Определяме се като родолюбци, но нека да направим разликата между родолюбец и националист. Вторите за нас не са родолюбци, не са и националисти – та кой родолюбец би гледал чуждия интерес пред този на Родината?

Поради тази причина тук ще прочетеш някой истини, които вече знаеш, но пренебрегваш.