Бизнес, инвестиции и още нещо
Photo: freepik.com

Бизнес, инвестиции и още нещо

До началото на Q4 на 2020г. България е привлякла инвестиции в размер на 350 млн. евро[1]. За сравнение Сърбия, която не е част от ЕС е привлякла близо 2 млрд.…

Продължи Бизнес, инвестиции и още нещо