You are currently viewing Състоянието на пазара на труда след година на пандемия
Photo: Freepik

Състоянието на пазара на труда след година на пандемия

Време за четене: 3 минути

През последните няколко месеца на пазара на труда се наблюдава сериозен спад на безработицата и увеличение на отворените работни позиции. След тоталния lockdown, който беше въведен в почти целия свят и физическото спиране на много бизнеси, година по-късно наблюдаваме изключително бързо възстановяване на голяма част от бизнес секторите.

Ръководителите на големите бизнеси и HR-те успяха бързо да разработят различни процеси и процедури, чрез които да въведат добри практики за справяне с COVID19 ситуации.

Преди няколко седмици излезе официална статистика, която потвърждава, че към днешна дата безработицата в България бележи исторически минимум или 5% безработица[1]. Изразена в числа – това са 170 хил. души безработни. Последният исторически минимум, които беше отчетен от НСИ беше през лятото на 2019-та година.

По време на lockdown-а  през 2020 г. голяма част от компаниите освободиха персонала, без който компанията може да съществува или т.нар. служители, които не се представят добре и спадащи към графа „запълване на нужната бройка“. Ядрата на екипите и добрите служители бяха запазени. Също така човешкият ресурс, който беше освободен през 2020 г., идваше предимно от бизнесите свързани с традиционната търговия и туризма – продавач-консултанти, сервитьори, бармани, готвачи и др. Имаше и големи предприятия, които също освободиха служители – това бяха компании в сферата на автомобилостроенето, някой call centers, които загубиха международни проекти свързани с туристическия бранш.

Към днешна дата ситуацията е коренно различна. С ускорената дигитализация и желанието за преобразуване на света към „зелено“ бъдеще, компаниите бързо успяха да се ориентират в обстановката и усетиха на къде духат „ветровете на промяната“. През последните месеци наблюдаваме постоянно разкриване на нови работни места – както в индустрията, така и в shared service центровете (call centers).

За добрите резултати и бързото намаляване на нивата на безработицата е важно да се вземат няколко неща предвид:

  • Споменахме вече ролята на HR-те и бързото въвеждане на процеси и мерки спрямо създалата се обстановка. Въпреки противоречащите разпоредби, които идваха от страна на правителството, по-голямата тежест се падна именно върху специалистите по подбор на персонал. Разработването на правилните стратегии и въвеждането им спомогнаха за недопускането на объркване, създаване на смут и допускане на неефективни мерки.
  • Голяма част от компаниите преминаха в режим на home office (тези бизнеси, които имат тази възможност), други въведоха различен график на работа. Различният график означаваше разбиване на екипите и спомагането за недопускане на масово заразяване на служители с COVID19;
  • Преориентирането към „Зелената сделка“ и трансформацията на световните процеси.
  • Традиционно на българския трудов пазар през летните месеци се откриват много сезонни работни места в туризма;
  • Възможността за бригади в САЩ;
  • Възможността за гурбет и връщането на част от българите в чужбина;

Бързото възстановяване и намаляване на безработицата със сигурност са добри индикатори за възстановяването на икономиката ни. Друг важен фактор, който трябва да се вземе предвид, е положителните показатели на чуждестранните инвестиции в България[2]. По голямата част от тях са реинвестирана печалба в българските дружества. Изразено в цифри, то 5%[3] безработица изглежда по следния начин:

Към 31.12.2020 г. трудоспособното население в България е 4 139 056 души[4]. Към датата на публикуване безработните са 170 хил. души, което означава, че в България работещите са почти 4 млн. души. Друг важен фактор, който трябва да се отбележи е, че Агенцията по заетостта наскоро излезе с данни, че се наблюдава тенденция за работа в сивия сектор. Няколко причини могат да бъдат посочени за тази тенденция:

  • Работникът е записан в бюрото по труда и получава обезщетение за безработица (което е в размер на до 60%[5] от средното брутното възнаграждение и е в период от 4 до 10 месеца)[6];
  • Има запорирани сметки от ЧСИ (всеизвестен проблем за нискоквалифицирания персонал);
  • Предпочита да взима чисти пари, без да плаща данъци и осигуровки и да получава ежеседмично възнаграждение;

Включвайки гореспоменатите показатели смятам, че безработицата може дори да бъде по малка от заветните 5%. Като заключение, ниската безработица е добър сигнал за доброто възстановяване на икономиката ни, но също така е лош сигнал към международния инвеститор, тъй като работните места се запълват от хора. Доближаването на санитарен минимум и липса на свободна работна ръка не би работило в полза на държавата. В допълнение бих добавил и отрицателния прираст на населението, което допълнително ще усложнява създалата се обстановка. Една от причините, която неформално беше посочена от VW преди 2 години беше именно липсата на трудоспособно население.


[1] https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bezraboticata-v-bylgariia-dostigna-istoricheskoto-si-dyno-prez-iuni-331745/

[2] https://www.economic.bg/bg/a/view/chujdite-investicii-v-bylgarija-otnovo-sa-polojitelni

[3] https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bezraboticata-v-bylgariia-dostigna-istoricheskoto-si-dyno-prez-iuni-331745/

[4] https://www.nsi.bg/bg/content/13038/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5

[5] https://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

[6] https://www.pariteni.bg/novini/rabota/kolko-pari-poluchavat-bezrabotnite-na-mesec-234640